Pokazy
Parkour może być używany jako forma promocji czy atrakcja w ramach dowolnego wydarzenia. Chętnie bierzemy udział w takich akcjach, również przy współpracy z traceurami z różnych stron kraju. Doświadczenie nabywaliśmy na takich imprezach jak np. ExtremeJam’08, Ukryte Skrzydła, Premiera filmu 13Dzielnica:Ultimatum

Warsztaty
Popularną formą naszej aktywności są warsztaty parkour pomagające początkującym (i nie tylko) w bezpiecznym stawianiu pierwszych kroków. Poza Krakowem prowadziliśmy lub braliśmy udział w warsztatach we Wrocławiu, Bielsku-Białej, Tarnowie czy Wieliczce.

Media
O Krakowskim Parkourze każdego roku pojawiają się publikacje prasowe czy reportaże telewizyjne w mediach zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich.